Företaget
Partners
Policy
Trafiksäkerhet
Miljö
Kvalitet
Alkohol
Narkotika
Bilpark
Kontakt

© Copyright 2011

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och att medverka till att angelägna säkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

Alltid använder säkerhetsbälte.
Håller avstånd till framförvarande.
Respekterar och följer hastighetsbegränsningar.

Respekterar kör- och vilotidsregler.
Respekterar gällande viktbestämelser.
Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering.
Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt.
Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta.
Håller fordonen i trafiksäkert skick.
Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.

Adress Franska Vägen 22, 393 54 KALMAR Telefon 0480 - 42 44 99