Företaget
Partners
GDL
Policy
Bilpark
Kontakt

© Copyright 2011

GDL är resultatet av att de fyra transport- och logistikbolagen Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL samordnats under ett gemensamt bolag. Gemensamt har bolagen lång erfarenhet från vårt verksamhetsområde. Bolagen har tidigare samarbetat och löpande genomfört gemensamma uppdrag. Dessutom har bolagens kunder efterfrågat fler samordnade, effektivare och miljövänligare transport- och logistiklösningar. Dessa faktorer har varit drivande i bolagens förändringsarbete för att skapa ett samlande GDL. GDL är etablerat på totalt 13 orter runt om i landet. Det innebär att du som kund alltid har nära till oss. GDL har sitt säte och huvudkontor i Helsingborg och omsätter ca 3 miljarder SEK.

Några utav de kunder som vi utför uppdrag för genom GDL är KLS, Arla, Menigo och Svensk snabbmat .

Behöver du komma i kontakt med GDL så ringer du 0480-44 42 00

Adress Franska Vägen 22, 393 54 KALMAR Telefon 0480 - 42 44 99