Företaget
Partners
Policy
Trafiksäkerhet
Miljö
Kvalitet
Alkohol
Narkotika
Bilpark
Kontakt

© Copyright 2011

Narkotikapolicy är en del av företagets personalpolitik som anger hur vi på företaget hanterar användandet av narkotika.

Målen med arbetet är:

Att genom saklig information förebygga och motverka användande av narkotika.
Att ge den som har blivit narkotikaberoende möjlighet och hjälp att komma i fysisk och psykisk balans.

Att ingen av medarbetarn använder narkotikaklassade preparat, undantaget medicinskt användande av läkarförskrivna läkemedel.

Adress Franska Vägen 22, 393 54 KALMAR Telefon 0480 - 42 44 99