Företaget
Partners
Policy
Trafiksäkerhet
Miljö
Kvalitet
Alkohol
Narkotika
Bilpark
Kontakt

© Copyright 2011

Ambitionen är att försöka driva vårt företag med så liten miljöpåverkan som möjligt i alla led. Vi har valt att jobba med Greater Than Drive för att säkerställa en ständig förbättringsprocess i vårt miljöarbete.

Detta lyckas vi med genom att:

Vi driver ett resurseffektivt och affärsmässigt miljöarbete.

Vid nyinvesteringar i fordon se till att få det bästa marknaden kan erbjuda för att minska miljöpåverkan och samtidigt även reducera egna kostnader.

Att utbildning av medarbetarna kan planeras så effektivitet skapas i miljöarbetet.

Adress Franska Vägen 22, 393 54 KALMAR Telefon 0480 - 42 44 99