Företaget
Affärsidé
Ledord
Organisationen
Partners
Policy
Bilpark
Kontakt

© Copyright 2011

Flexibilitet Verksamheten bedrivs med flexibilitet, tillgänglighet och korta beslutsvägar, där våra partners sätts i fokus.

Kvalité Vi ser kvalité som ett viktigt konkurrensmedel för att knyta kunder till oss. Genom aktivt arbete med ständiga förbättringar i organisationens alla led skapas en stabil grund för såväl kunder, medarbetare och ägare.
Laganda Organisationen genomsyras av gemensamma värderingar rörande etik och moral där långsiktiga relationer står i fokus gällande affärer såväl som medarbetare.

Förtroende Frågor som miljö, säkerhet och kvalité är självklara faktorer i vår utveckling. Denna filosofi leder till att vi kan behålla kundernas och marknadens förtroende.

Adress Franska Vägen 22, 393 54 KALMAR Telefon 0480 - 42 44 99