Företaget
Partners
Policy
Trafiksäkerhet
Miljö
Kvalitet
Alkohol
Narkotika
Bilpark
Kontakt

© Copyright 2011

Vår kvalitetspolicy är att:
Hos vår samarbetspartner Samfrakt i sydost AB att skapa förtroende för vårt kunnande och vilja att motsvara deras förväntningar.

Kvalitén i all vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som transportör.

Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygade om att kvalitet är en viktig angelägenhet för oss som transportör.
Vi skall ha rätt kvalitet på våra tjänster, så att kostnaden för våra transportuppdrag blir så korrekta som möjligt.

Personalen skall vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom kontinuerlig utbildning och information.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla nya och för kunderna fördelaktiga transportlösningar. Genom detta tillsammans med stabila förhållanden och långsiktiga satsningar förverkligar vi kvalitetspolicyn.

Adress Franska Vägen 22, 393 54 KALMAR Telefon 0480 - 42 44 99