Företaget
Partners
Policy
Trafiksäkerhet
Miljö
Kvalitet
Alkohol
Narkotika
Bilpark
Kontakt

© Copyright 2011

Alkoholpolicy är en del av företagets personalpolitik och anger hur vi på företaget hantera alkohol och andra missbruksproblem.

Målen med arbetet är:

Att genom omtanke och solidaritet förebygga och motverka alkoholmissbruk.

Att tidigt motverka missbruksproblem.

Att ge den som blivit drogberoende möjlighet att komma i fysisk och psykisk balans.

Att med saklig information ändra attityder.

Att ha helt alkoholfria arbetsplatser.

En viktigt del i vårt arbete med vår alkoholpolicy är att vi håller på att installera alkholås i alla våra bilar.

Adress Franska Vägen 22, 393 54 KALMAR Telefon 0480 - 42 44 99